czwartek, 27 kwietnia 2017

MongoDB - instalacja Linux

Mam na uwadze zamysł dotyczący współpracy mikrokontrolerów PIC z serwerem stworzonym za pomocą Node.JS i nierelacyjną bazą danych MongoDB. Chciałem docelowo spiąć komunikację www + serwer + mongoDB + PIC (kilka). Dlatego pojawiać się będą migawki informacji na ten temat.

Ponieważ Linux jest predysponowany od urodzenia do poważnych zastosowań sieciowych dlatego nie widzę powodu aby z tego dobrodziejstwa nie skorzystać. Moja ulubiona dystrybucja Linuxa to Mint (obecnie wersja 18.1)

Instalacja MongoDB ręczna :

32-bit Linux
Należy pobrać odpowiednie wydanie, np. stąd:
http://downloads.mongodb.org/linux/mongodb-linux-i686-2.6.9.tgz
lub ze strony :
https://www.mongodb.com/download-center?jmp=nav#community 

i następnie je wypakować:
tar -zxvf mongodb-linux-i686-2.4.9.tgz
Uwaga od wersji 3.0 preferowane jest 64-bity.

64-bit Linux
Należy pobrać odpowiednie wydanie, np. stąd:
http://downloads.mongodb.org/linux/mongodb-linux-x86_64-3.2.9.tgz 
lub ze strony :
https://www.mongodb.com/download-center?jmp=nav#community 

i następnie je wypakować:
tar -zxvf mongodb-linux-x86_64-2.4.9.tgz

Przed uruchomieniem serwera należy utworzyć katalog /data/db (domyślnie w głównym systemie plików) . Jeśli chcemy w innym miejscu utworzyć ten katalog to należy podać do niego w konsoli ścieżkę dostępu  za pomocą komendy np :

- wchodzimu do katalogu  w którym jest rozpakowane mongodb-3.2/bin
- w konsoli wywołujemy mongo z parametrem dbpath i ścieżką dostępu do katalogu data/db np :


./mongod --dbpath /home/wat/mongodb-3.2

Aby uruchomić serwer bazodanowy :
cd  /home/wat/mongodb-3.2/bin
./mongod

Aby uruchomić powłokę (shell) do interakcji z MongoDB :
cd  /home/wat/mongodb-3.2/bin
w nowym oknie terminala : ./mongo

Aby spiąć NODE JS z MongoDB potrzebujemy API dostępne w pakietach NPM.
Mamy dwa moduły do wyboru : mongo i mongoose.
Moduły dają nam wygodny dostęp do bazy MongoDB z poziomu NODE JS.

mongoose jest bardziej elastyczny i mniej kodu narzuca więc jest to wybór optymalny.Pozdrawiam
picmajster.blog@gmail.com

Link :
MongoDB - dokumentacja

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz