wtorek, 4 kwietnia 2017

Pamięć EERAM 47L16 - zapis i odczyt danych o różnych typach, studium przypadku.

W artykule zmierzymy się z zagadnieniem zapisu i odczytu do zewnętrznej pamięci, danych o różnych typach. Temat jest ciekawy i wart przybliżenia a w praktyce  może się przydać.
W tym zagadnieniu pamięć EERAM z uwagi na brak stronicowania uwidacznia swoje zalety.


O ile zapis tablicy lub jednego bajtu do zewnętrznej pamięci nie stanowi problemu i takie przykłady najczęściej królują w necie np przy okazji zapisu do EEPROM o tyle brak jest przykładów jak poradzić sobie z zapisem w jednym rzucie danych o różnych typach np.uint8_, uint16_t czy char a w szczególności jak zapisać np całą strukturę do pamięci i potem to odczytać jeszcze.

W artykule tym przybliżymy zagadnienie zapisu struktury do zewnętrznej pamięci EERAM . Struktura będzie zawierała elementy o różnych typach.
Schemat połaczeń taki jak w artykule Pamięć EERAM 47L16 - rodzynek wśród pamięci
Najpierw zadeklarujmy co chcemy konkretnie zapisać w pamięci EERAM.
Przyjmijmy taką postać danych :

 uint8_t   dzien;      /*1xbajt*/
 uint8_t   miesiac;  /*1xbajt*/
 uint16_t rok;         /*2xbajt*/
 char      znak;       /*1xbajt*/

Jak widzimy mamy tutaj trzy rodzaje typów (uint8_t, uint16_t i char). Możemy to też określić inaczej jako zmienną o rozmiarze jednego bajtu (uint8_t i char) i zmienną o rozmiarze dwóch bajtów (uint16_t).
Ponieważ pamięć EERAM ma rozmiar komórki równy jednemu bajtowi dlatego zapis zmiennej nie ważne w tym momencie jakiego typu musimy sprowadzić do zapisu jedno bajtowego. Z uint8_t i char z definicji nie ma problemu bo są to zmienne jedno bajtowe. Problem jest natomiast ze zmienną uint16_t , musimy ją zdemontować na dwa kawałki jednobajtowe i w takich kawałkach zapisać do pamięci EERAM.

Teoretycznie można by było już przystąpić do wysyłania danych w postaci pojedyńczych zmiennych ale komfort w obsłudze takiego sposobu zapisu i odczytu jest co najmniej wątpliwy. Prawdziwy komfor zapewni nam dopiero opakowanie zmiennych w strukturę. Czyli zamiast kilku cukierków luźno rozsypanych dostajemy jeden mega cukierek w jednym papierku. Poręczniej jest operować jednym opakowaniem niż kilkoma luźnymi.
Ale my pójdziemy krok dalej i komfort jaki daje struktura w operowaniu zbiorem danych podniesiemy zawijając ją w unię :). Po cholerę jeszcze unia ??
Połączenie Unii i struktury daje nam nowe możliwości efektywniejszego operowania na danych i rozszerzeniu możliwości w dostępie do nich.
Beletrystykę można uprawiać na różne sposoby ale nic nie zastąpi przykładu praktycznego.

Przedstawmy zatem postać docelowego opakowanie dla naszych danych :

  
  /*deklaracja pustej Unii ,dostep do danych : DATA.dzien lub DATA.tabela[0]*/
  typedef union{
    uint8_t tabela[4];/*rozmiar taki ile mamy bajtow w strukturze ponizej*/
    struct {
      uint8_t dzien; /*1xbajt*/
      uint8_t miesiac;/*1xbajt*/
      uint16_t rok;/*2xbajt*/
      char znak;/*1xbajt*/
    };
  } DATA;
  
  DATA rocznica_out ; /*tworzymy zmienna o typie DATA*/
  /*definjujemy dane w strukturze, wszystko musi być sprowadzone do jednego bajta*/
  rocznica_out.tabela[0] = 6;
  rocznica_out.tabela[1] = 5;
  rocznica_out.tabela[2] = (1980 & 0x00FF); /*wyodrebnienie mlodszego bajtu*/
  rocznica_out.tabela[3] = ((1980 & 0xFF00) >> 8); /*wyodrebnienie starszego bajtu*/
  rocznica_out.tabela[4] = 'I'; 
  


Takie połączenie unii i struktury daje nam możliwość indeksowania danych za pomocą tablicy. Gdybyśmy posłużyli się samą strukturą bez unii , dostęp do danych byłby w postaci DATA.dzien, DATA.miesiac etc.
Unia rozszerza nam możliwość dostępu do danych o postać : DATA.tabela[0], DATA.tabela[1]. Tabelę możemy indeksować i w wygodny sposób np zerować dane. Ale najważniejszą rolą unii w naszym przypadku jest rozbicie każdego typu danych w strukturze na jedno bajtowe elementy tablicy.

Daje nam to możliwość wygodnego zapisu danych do struktury z rozbiciem tych elementów, które są większe niż jeden bajt z racji typu. Zapis danych z wykorzystaniem unii przedstawia dolna część powyższego fragmentu kodu.

Widzymy jak zmienna rok typu uint16_t jest ładnie rozbita na dwa kawałki jednobajtowe i zapisana w tablicy pod indeksem 2 i 3. Rok (1980) w postaci uint16_t w pierwszym kroku maskujemy starszy bajt i to zapisujemy do tabela[2], w drugim kroku maskujemy młodszy bajt i przesuwamy starszy bajt w miejsce młodszego, wynik działania zapisujemy w tabela[3].
I w ten o to fajny sposób mamy ładnie przygotowane dane w postaci paczki zawierającej jednobajtowe dane.

Do szczęścia potrzebujemy jeszcze podretuszować funkcję do zapisu i odczytu naszej unio-struktury. Zatem w bibliotece i2c pojawiają się dwie dodatkowe funkcje :
/*zapis i odczyt struktur*/
void EERAM_write_structure(uint8_t adr_device, uint16_t subAddr,  uint16_t len, void *struktura);
 

void EERAM_sequential_read_structure(uint8_t adr_device, uint16_t subAddr, uint16_t len, void *struktura);
 
Na czerwono zaznaczyłem zmianę w przekazywanych zmiennych do funkcji w stosunku do przykładów zapisu i odczytu z poprzedniego artykułu o EERAM 47L16. Za pomocą void *struktura przekazać możemy dowolny typ danych.

Wewnątrz funkcji pojawia dodatkowy wskaźnik o typie uint8_t do którego przypisujemy przekazaną za pomocą void *struktura do funkcji unio-strukturę.
Zdefiniowany wskaźnik wewnątrz funkcji wskazuje nam na pierwszy element naszej unio-struktury. Wszystkie dane zatem będą zapisywane w pamięci w formacie uint8_t.
A jak to potem odebrać i poukładać w pustej strukturze a w szczególności jak odtworzyć typy jakie były pierwotnie w strukturze źródłowej ?? Bez obaw za pomocą kodu i przykładu zobaczymy , że jest to możliwe i działa doskonale.
W sumie sam byłem zaskoczony , jak to fajnie zadziałało :)

Po krótce co robimy w pliku main.c :
1 deklarujemy pustą unię DATA zawierającą strukturę z danymi i tablicę indeksującą naszą strukturę,
2 tworzymy obiekt rocznica_out o typie DATA,
3 wypełniamy obiekt rocznica_out danymi (dostęp do poszczególnych bajtów struktury za pomocą tablicy, indeksującej.) Tutaj rozbijamy typ uint16_t na dwa bajtowe kawałki,
4 ustawiamy rejestr pamięci 47L16  do trybu AUTO STORE,
5. zapisujemy wreszcie naszą strukturę opakowaną w unię czyli rocznica_out do pamięci 47L16, tutaj ważny jest sposób przekazania do funkcji zapisującej w postaci &rocznica_out, gdyby to była tablica użylibyśmy samej jej nazwy bez specyfikatora wyłuskania adresu &.
6.tworzymy pusty obiekt rocznica_in o typie DATA, do obiektu tego przepiszemy dane z pamięci EERAM i rozpakujemy dane do typów źródłowych w zasadzie dane same się usadowią w odpowiednich typach :)
7 wyświetlamy na LCD odczytane z pamięci EERAM dane i umieszczone w obiekcie rocznica_in
8 klaszczemy uszami z radości, że wszytko poszło gładko i ładnie zatrybiło.  :)

Myślę, że udowodniłem w miarę przystępny sposób, że zapis różnych typów danych opakowanych w strukturę (i unię) do zewnętrznej pamięci EERAM jest możliwe i działa. W przypadku zapisu do typowego EEPROM-u musimy wziąć poprawkę na stronicowanie pamięci czyli nie możemy rozkosznie przesłać np jednego bloku 2048 bajtowego (47L16) danych ale jesteśmy ograniczeni do bloków np 128 bajtów (Microchip) i 64 bajtów (ATMEL)

EERAM to naprawdę fajny wynalazek a struktury i unie to fajny pojemnik na dane do zapisu.


Pozdrawiam
picmajster.blog@gmail.com 1 /************************* 
 2  File:  ustaw_zegar.h
 3 *************************/
 4 
 5 #ifndef USTAW_ZEGAR_H
 6 #define USTAW_ZEGAR_H
 7 
 8 #define FCY 40000000 /* podajemy wartosc ustawionego zegara (40 MHz), wazne 
 9 aby przed includowaniem <libpic30.h>, potrzebne to jest do wyliczania delay-i*/
10 /*deklaracja funkcji*/
11 void ustaw_zegar(void) ;
12 
13 #endif /* USTAW_ZEGAR_H */

 1 /************************* 
 2   File:  lcd.h     
 3 *************************/
 4 #ifndef LCD_H
 5 #define LCD_H
 6 
 7 /*_TRISB6 --> TRISBbits.TRISB6*/
 8 #define TRIS_RS_LCD  _TRISB11
 9 #define TRIS_EN_LCD  _TRISB10
10 #define TRIS_DB4_LCD _TRISB9
11 #define TRIS_DB5_LCD _TRISB8
12 #define TRIS_DB6_LCD _TRISB7
13 #define TRIS_DB7_LCD _TRISB6
14 /*_RB6 --> PORTBbits.RB6*/
15 #define RS_LCD  _RB11
16 #define EN_LCD  _RB10
17 #define DB4_LCD _RB9
18 #define DB5_LCD _RB8
19 #define DB6_LCD _RB7
20 #define DB7_LCD _RB6
21 
22 /*przyporzadkowanie adresow pamieci DD-RAM do pol wyswietlacza*/
23 /*Uwaga dla wyswietlacza 4x20 [0x00,0x40,0x14,0x54*/
24 #define LCD_Line1 0x00 /*adres 1 znaku 1 wiersza */
25 #define LCD_Line2 0x40 /*adres 1 znaku 2 wiersza */
26 #define LCD_Line3 0x10 /*adres 1 znaku 3 wiersza */
27 #define LCD_Line4 0x50 /*adres 1 znaku 4 wiersza */
28 
29 void Wyslij_do_LCD(unsigned char bajt);
30 void CzyscLCD();
31 void WlaczLCD();
32 void WyswietlLCD(char *napis);
33 void UstawKursorLCD(uint8_t y, uint8_t x);
34 void WpiszSwojeZnaki(void);
35 void lcd_int(int val);
36 void lcd_hex(int val);
37 void lcd_char(char c);
38 #endif /* LCD_H */

 1 /************************* 
 2    File: i2c.h     
 3 *************************/
 4 
 5 #ifndef I2C_H
 6 #define I2C_H
 7 extern uint8_t error_flag ;
 8 /*deklaracja funkcji*/
 9 void ustaw_I2C1(void); /*Init the I2C module*/
10 void i2c_start(void);  /*generates an I2C Start condition*/
11 void i2c_restart(void); /*generates an I2C Restart condition (for reads)*/
12 void i2c_stop(void);  /*generates an I2C Stop condition*/
13 void i2c_write(unsigned char i2c_data); /*writes a byte to the I2C bus*/
14 unsigned char i2c_read(void);  /*reads a byte from the I2C bus*/
15 void i2c_ack(void);   /*generates a Master Acknowledge*/
16 void i2c_nack(void);  /*generates a Master No Acknowledge*/
17 void obsluga_error(void);
18 void i2c_write_buf( uint8_t adr_device, uint8_t adr, uint8_t len, uint8_t *buf);
19 void i2c_read_buf(uint8_t adr_device, uint8_t adr, uint8_t len, uint8_t *buf);
20 /*dedykowana obsluga EERAM*/
21 void EERAM_write_STATUS_REGISTER(uint8_t adr_device, uint16_t subAddr, unsigned char i2c_data);
22 void EERAM_write_buf(uint8_t adr_device, uint16_t subAddr, uint16_t len, char *buf);
23 void EERAM_write_byte(uint8_t adr_device, uint16_t subAddr, unsigned char i2c_data);
24 void EERAM_sequential_read_buf(uint8_t adr_device, uint16_t subAddr, uint16_t len, char *buf);
25 unsigned char EERAM_read_byte(uint8_t adr_device, uint16_t subAddr);
26 /*zapis i odczyt struktur*/
27 void EERAM_write_structure(uint8_t adr_device, uint16_t subAddr, uint16_t len, void *struktura);
28 void EERAM_sequential_read_structure(uint8_t adr_device, uint16_t subAddr, uint16_t len, void *struktura);
29 #endif /* I2C_H */

 1 /************************* 
 2  File:  ustaw_zegar.c 
 3 *************************/
 4 /*Ustawiamy zegar wewnetrzny na ok 40 MHz (dokladnie na 39.61375 MHz*/
 5 #include "xc.h" /* wykrywa rodzaj procka i includuje odpowiedni plik 
 6 naglówkowy "p24HJ128GP502.h"*/
 7 #include <stdio.h>
 8 #include <stdlib.h>
 9 #include <stdint.h> /*dyrektywy do uint8_t itp*/
10 #include "ustaw_zegar.h" /*z uwagi na FCY musi byc przed #include <libpic30.h>*/
11 
12 /*definicja funkcji*/
13 void ustaw_zegar(void) {
14 /*
15  * to co mozemy ustawic za pomoca '#pragma' jest dostepne w pliku 
16  * xc16/docs/config_index.html
17  */
18 #pragma config JTAGEN = OFF
19 // Watchdog timer enable/disable by user software
20 #pragma config FWDTEN = OFF 
21  
22 //********************Start Ustawien Zegara************************
23 /* 
24  * Fcy - zegar instrukcji , Fosc - zegar rdzenia (jest zawsze dwa razy wiekszy 
25  * od zegara instrukcji)) Ustawiamy zegar instrukcji na 40 Mhz z wewnetrznego 
26  * oscylatora Fin=7.37 MHz w/g wzoru Fcy=Fosc/2 gdzie Fosc=Fin x (M/(N1+N2))
27  * gdzie M=43, N2=2, N1=2 ustawiane w rejestrach PLLFBD/PLLPOST/PLLPRE
28  */
29 //Select Internal FRC (Fast RC Oscillator)
30 #pragma config FNOSC = FRC // FOSCSEL-->FNOSC=0b000 (Fast RC Oscillator (FRC))
31 //Enable Clock Switching and Configure
32 #pragma config FCKSM = CSECMD //FOSC-->FCKSM=0b01 - wlacz zegar
33 #pragma config OSCIOFNC = OFF //FOSC-->OSCIOFNC=1 - Fcy b?dzie na pinie OSCO
34 
35   /*Config PLL prescaler, PLL postscaler, PLL divisor*/
36    PLLFBD = 41 ; //M=43 (0 bit to 2 st?d 41 = 43 patrz w rejestrze), tutaj 3.685 x 43 = 158.455MHz
37    CLKDIVbits.PLLPRE=0 ; //N1=2, tutaj 7.37 MHz / 2 = 3.685 MHz
38    CLKDIVbits.PLLPOST=0 ; //N2=2, tutaj 158.455 MHz / 2 = 79.2275 MHz (Fosc)
39  /*  
40  * UWAGA przerwania musza byc wylaczone podczas wywolywania ponizszych 
41  * dwóch funkcji __builtin_write_...brak definicji w pliku naglówkowym
42  * to wewnetrzne funkcje kompilatora patrz help M-LAB IDE
43  * i datasheet str 140(11.6.3.1 Control Register Lock)
44  */
45  /*Initiate Clock Switch to Internal FRC with PLL (OSCCON-->NOSC = 0b001)*/
46    __builtin_write_OSCCONH(0x01); //tutaj argumentem jest wartosc z NOSC
47  /*Start clock switching*/
48    __builtin_write_OSCCONL(0x01);
49    
50  /*Wait for Clock switch to occur*/
51    while(OSCCONbits.COSC !=0b001);
52    
53    /*Wait for PLL to lock*/
54    while(OSCCONbits.LOCK !=1) {};
55   
56 }

 1   /************************* 
 2      File:  lcd.c     
 3   *************************/
 4   #include "xc.h" /* wykrywa rodzaj procka i includuje odpowiedni plik*/
 5   #include <stdio.h>
 6   #include <stdlib.h>
 7   #include <string.h>
 8   #include <stdint.h> /*dyrektywy uint8_t itp*/
 9   #define FCY 40000000UL /* podajemy wartosc ustawionego zegara (40 MHz), wazne 
 10   aby przed includowaniem <libpic30.h>, potrzebne to jest to wyliczania delay-i*/
 11   #include <libpic30.h> /*biblioteka dajaca dostepp do delay-i.*/
 12   #include "lcd.h"
 13 
 14   /*definicje funkcji*/
 15   void Wyslij_do_LCD(unsigned char bajt)
 16   {
 17   /*ustaw linie EN, przed wysylkadanych*/
 18 
 19   EN_LCD = 1;
 20   /*wyslanie 4 najstarszych bitow danych*/
 21   if(bajt & 0x80)   DB7_LCD = 1; else DB7_LCD = 0;
 22   if(bajt & 0x40)   DB6_LCD = 1; else DB6_LCD = 0;
 23   if(bajt & 0x20)   DB5_LCD = 1; else DB5_LCD = 0;
 24   if(bajt & 0x10)   DB4_LCD = 1; else DB4_LCD = 0;
 25   __delay_us(1);
 26   /*potwierdzenie wyslania danych (opadajacym zboczem EN)*/
 27   EN_LCD = 0;
 28 
 29   /*ustawienie EN*/
 30   __delay_us(1);
 31   EN_LCD = 1;
 32   /*wyslanie 4 najmlodszych bitow danych*/  
 33   if(bajt & 0x08)   DB7_LCD = 1; else DB7_LCD = 0;
 34   if(bajt & 0x04)   DB6_LCD = 1; else DB6_LCD = 0;
 35   if(bajt & 0x02)   DB5_LCD = 1; else DB5_LCD = 0;
 36   if(bajt & 0x01)   DB4_LCD = 1; else DB4_LCD = 0;
 37   __delay_us(1);
 38   /*potwierdz wysylke danych opadajacym zboczem EN*/
 39   EN_LCD = 0;
 40 
 41   __delay_us(37);
 42 
 43   }  
 44 
 45   void CzyscLCD()
 46   {
 47   RS_LCD = 0;
 48   Wyslij_do_LCD(1);
 49   RS_LCD = 1;
 50   /*czekaj minimum 1.64 ms*/
 51   __delay_ms(2);
 52   } 
 53 
 54   void WlaczLCD()
 55   {
 56   /*ustawienie kierunku wyjsciowego linii podlaczonych do LCD*/
 57   TRIS_RS_LCD = 0;
 58   TRIS_EN_LCD = 0;
 59   TRIS_DB7_LCD = 0;
 60   TRIS_DB6_LCD = 0;
 61   TRIS_DB5_LCD = 0;
 62   TRIS_DB4_LCD = 0;
 63 
 64   /*zerowanie linii*/
 65   RS_LCD = 0; /*wskazuje na rejestr rozkazow*/
 66   EN_LCD = 0;
 67   DB7_LCD = 0;
 68   DB6_LCD = 0;
 69   DB5_LCD = 0;
 70   DB4_LCD = 0;
 71 
 72   /*Start Inicjalizacji HD44780*/
 73   /*zaczekaj co najmniej 45 ms na ustabilizowanie sie napiecia*/
 74   __delay_ms(45);
 75 
 76   /*powtarzaj 3 x sekwencje startowa… 0011 (hex 0x30 i wpisz ja do rejestru rozkazow */
 77   /*(RS=0 ustawione przy zerowaniu linii)*/
 78 
 79   /*ustaw linie EN, przed wysylka danych*/
 80   EN_LCD = 1;
 81   /*zaladuj sekwencje startowa 0011*/
 82   DB7_LCD = 0;
 83   DB6_LCD = 0;
 84   DB5_LCD = 1;
 85   DB4_LCD = 1;
 86 
 87   __delay_us(1);
 88   /*potwierdz wysylke danych opadajacym zboczem EN*/
 89   EN_LCD = 0;
 90   /*zaczekaj co najmniej minimum 4.1 ms*/
 91   __delay_ms(4.1);
 92 
 93   /*ustaw linie EN, przed wysylka danych*/
 94   EN_LCD = 1;
 95   /*zaladuj sekwencje startowa 0011*/
 96   __delay_us(1);
 97   /*potwierdz wysylke danych opadajacym zboczem EN*/
 98   EN_LCD = 0;
 99   /*zaczekaj 100 us*/
100   __delay_us(100);
101 
102   /*ustaw linie EN, przed wysylka danych*/
103   EN_LCD = 1;
104   /*zaladuj sekwencje startowa 0011*/
105   __delay_us(1);
106   /*potwierdz wysylke danych opadajacym zboczem EN*/
107   EN_LCD = 0;
108   /*zaczekaj 100 us*/
109   __delay_us(100);
110 
111   /* *********************Koniec Inicjalizacji HD44780***************** */
112 
113   /* ***********************Start ustawien HD44780 ******************** */  
114   /*ustaw parametry wyswietlacza, wyslanie slowa operacyjnego do rejestru rozkazow, RS na 0
115   bit 7 = 0 (musi byc 0)
116   bit 6 = 0 (musi byc 0)
117   bit 5 = 1 (musi byc 1)
118   bit 4 = 0 (slowo danych i interfejs ma 4 bity)
119   bit 3 = 1 (2 wiersze znakow)
120   bit 2 = 0 (matryca 5x8 pikseli)
121   bit 1 = 0 (bez znaczenia)
122   bit 0 = 0 (bez znaczenia) */
123   /*Uwaga po kazdym uzyciu RS = 0 (wybierz rejestr rozkazow), ustawiamy RS = 1*/
124   /*(rejestr danych)*/
125 
126   RS_LCD = 0; /*stan niski na lini RS, wybieramy rejestr instrukcji*/
127   Wyslij_do_LCD(0b00101000);//wysylamy instrukcj? do rejestru rozkazow
128   RS_LCD = 1; /*przelacz na rejestr danych */  
129 
130   /*wlacz wyswietlacz, wyslanie slowa operacyjnego, RS na 0
131   bit 7 = 0 (musi byc 0)
132   bit 6 = 0 (musi byc 0)
133   bit 5 = 0 (musi byc 0)
134   bit 4 = 0 (musi byc 0)
135   bit 3 = 1 (musi byc 1)
136   bit 2 = 1 (wyswietlacz wlaczony)
137   bit 1 = 0 (kursor wylaczony)
138   bit 0 = 0 (migotanie kursora wylaczone) */
139 
140   RS_LCD = 0; /*stan niski na lini RS, wybieramy rejestr instrukcji*/
141   Wyslij_do_LCD(0b00001100);//wysylamy instrukcje do rejestru rozkazow
142   RS_LCD = 1; /*przelacz na rejestr danych */ 
143 
144   CzyscLCD();
145 
146   /*ustaw tryb pracy wyswietlacza
147   bit 7 = 0 (musi byc 0)
148   bit 6 = 0 (musi byc 0)
149   bit 5 = 0 (musi byc 0)
150   bit 4 = 0 (musi byc 0)
151   bit 3 = 0 (musi byc 0)
152   bit 2 = 1 (musi byc 1)
153   bit 1 = 1 (inkremetacja)
154   bit 0 = 0 (wpis znaku od lewej) */
155 
156   RS_LCD = 0; /*stan niski na lini RS, wybieramy rejestr instrukcji*/
157   Wyslij_do_LCD(0b00000110);/*wysylamy instrukcje do rejestru rozkazow*/
158   RS_LCD = 1; /*przelacz na rejestr danych */  
159 
160   /*Koniec inicjalizacji i ustawien wyswietlacza HD44780*/   
161   }
162   /*wyslij jeden znak do LCD*/
163   void lcd_char(char c){
164   Wyslij_do_LCD(c);
165   }
166   /*wyslij stringa do LCD*/
167   void WyswietlLCD(char *napis)
168   {
169   while(*napis){
170   Wyslij_do_LCD(*napis++);
171   }
172 
173   }
174 
175   void UstawKursorLCD(uint8_t y, uint8_t x)
176   {
177   uint8_t n ;
178   /*y (wiersze) = 1 do 4*/
179   /*x (kolumna) = 1 do 16*/
180   /*ustal adres poczatku znaku w wierszu*/
181   switch(y)
182   {
183   case 1: y = LCD_Line1 ;break;
184   case 2: y = LCD_Line2 ;break;
185   case 3: y = LCD_Line3 ;break;
186   case 4: y = LCD_Line4 ;break;
187 
188   }
189   /*ustal nowy adres pamieci DD RAM*/
190   /*ustaw bajt do Set DDRAM adres*/
191   /* x odejmujemy jeden aby przekonwertowac z 0-15 na 1-16 */
192   n = 0b10000000 + y + (x-1) ;
193 
194   /*wyslij rozkaz ustawienia nowego adresu DD RAM*/
195   RS_LCD = 0; /*stan niski na liniÄ™ RS, wybieramy rejestr instrukcji*/
196   Wyslij_do_LCD(n);
197   RS_LCD = 1; /*przelacz na rejestr danych */ 
198   }
199   // wyslanie liczby dziesietnej
200   void lcd_int(int val)
201   {
202   char bufor[17];
203   sprintf(bufor,"%i",val);
204   WyswietlLCD(bufor);
205   }
206 
207   // wyslanie liczby HEX
208   void lcd_hex(int val) {
209   char bufor[17];
210   sprintf(bufor,"%#06x",val); /*rozwninie do 6 znakow 0xffff*/
211   WyswietlLCD(bufor);
212   }
213   void WpiszSwojeZnaki(void) {
214   /*definicja wlasnych znakow maks 8 szt*/
215   char znak1[]= {0,0,14,17,31,16,14,2}; /* definicja literki e z ogonkiem */
216   int i; 
217   /* adresy poczatku definicji znaku to wielokrotnosc osmiu DEC(0,8,16,24,32,40,48,56)
218   * ale uwaga wlasne ! adresy kodowane sana 6 mlodszych bitach dwa najstarsze bity
219   * to zawsze 01 (01AAAAAA-gdzie A adres).Uwzgledniajac wartosc calego bajtu
220   * adresy poczatku bajtu wygladaja tak HEX(0x40,0x48,0x50,0x58,0x60,0x68,0x70,0x78)
221   * Aby wpisac do pamieci wyswietlacza zdefiniowany znak nalezy najpierw wyslac 
222   * do rejestru rozkazow (RS na 0) adres poczatku definicji znaku 
223   * a w drugim kroku przesylamy dane (RS=1) 8 x bajt (tablica) definjujace obraz znaku*/
224 
225   RS_LCD = 0 ;/*stan niski na linich RS, wybieramy rejestr instrukcji*/
226   /*wysylamy instrukcje do rejestru rozkazow (ustaw adres poczatkowy w CGRAM 
227    na nasz znak w tym przypadku znak na pozycji drugiej) */
228   Wyslij_do_LCD(0x48);/*wysylamy instrukcje do rejestru rozkazow 
229   (ustaw adres poczatkowy w CGRAM na nasz znak w tym przypadku znak na pozycji drugiej) */
230 
231   RS_LCD = 1 ;/*stan wysoki na lini RS, wybieramy rejestr danych*/
232   /*wysylamy 8 x bajt zdefiniowanego w tablicy znak1[] znaku*/
233   for(i=0;i<=7;i++)
234   {
235    Wyslij_do_LCD(znak1[i]);
236   }
237 
238   RS_LCD = 0 ;/*stan niski na lini RS, wybieramy rejestr instrukcji*/
239   /*ustawiamy adres DDRAM na pierwszy znak w pierwszej linii, nie zapomnijmy
240   o tym poniewaz inaczej zostaniemy w pamieci CGRAM*/
241   Wyslij_do_LCD(0x80);
242   }

 1   /************************* 
 2    File: i2c.c      
 3   *************************/
 4   #include "xc.h"
 5   #include <stdio.h>
 6   #include <stdlib.h>
 7   #include <stdint.h> /*dyrektywy uint8_t itp*/
 8   #include <string.h>
 9   #include "ustaw_zegar.h" /*tutaj m.in ustawione FCY*/
 10   #include <libpic30.h> /*biblioteka dajaca dostep do delay-i,musi byc po zaincludowaniu ustaw_zegar.h*/
 11   #include "i2c.h"
 12 
 13   uint8_t error_flag ;
 14   /*definicje funkcji*/
 15   void ustaw_I2C1(void){
 16   /*pin 17(SCL) i 18(SDA) sa cyfrowe na starcie, nie trzeba tutaj wylaczac wejsc analogowych*/
 17   I2C1BRG = 391 ; /*przy FCY ok 40 MHz dla bitrate 100 kHz I2C1BRG = 391 dla 400 kHz I2C1BRG=91*/
 18   I2C1STAT = 0x0000; /*Status Register - pasuje wszystko na zero */
 19   I2C1CON = 0x1200; /*Control Register - Relase SCL clock / Slew rate control disabled / 7-bit slave address*/ 
 20   /*zerujemy rejestr nadawczy i odbiorczy*/
 21   I2C1RCV = 0;
 22   I2C1TRN = 0;
 23   /*Enable I2C1 module*/
 24   I2C1CONbits.I2CEN = 1;
 25 
 26   }
 27 
 28   void obsluga_error(void){
 29   /*Timer1 zlicza przez ok 13 ms przy FCY 40MHz*/
 30   TMR1 =0; /*clear Timer1*/
 31   IFS0bits.T1IF=0 ; /*zeruj flage od przepelnienia Timer1*/
 32   T1CONbits.TCKPS = 0b01 ; /*Prescaler 1:8 , daje nam 5 MHz*/
 33   T1CONbits.TON=1;  /*start Timer1*/
 34   /*czekaj na flage MI2C1IF po zakonczeniu poprawnie dowolnej operacji przez Mastera na I2c
 35    lub na przepelnienie Timer1 czyli ok 13ms*/ 
 36   while(!(IFS1bits.MI2C1IF | IFS0bits.T1IF )); 
 37   if(IFS0bits.T1IF){ /*jesli Timer1 przepelniony*/
 38     IFS0bits.T1IF=0 ; /*zeruj flage od przepelnienia Timer1*/
 39     IFS1bits.MI2C1IF=0; /*clear the I2C general flag*/
 40     error_flag = 1; /*set the error flag*/
 41     PORTAbits.RA1 = 1 ; /*LED ON*/
 42     /*tutaj kod uzytkownika do obslugi bledu, np zapalenie diody LED etc*/
 43   }
 44   else {error_flag = 0; /*clear the error flag*/
 45     IFS1bits.MI2C1IF=0; /*clear the I2C general flag*/
 46     PORTAbits.RA1 = 0; /*LED OFF*/
 47   }
 48   T1CONbits.TON=0; /*stop Timer1*/
 49   TMR1 =0; /*clear Timer1*/
 50   }
 51 
 52 
 53   void i2c_start(void){
 54   while(I2C1STATbits.TRSTAT); /*czekaj az linia bedzie wolna */
 55   I2C1CONbits.SEN = 1;    /*generuj sygnal start*/
 56   obsluga_error();      
 57   }
 58 
 59   void i2c_restart(void){
 60   while(I2C1STATbits.TRSTAT); /*czekaj az linia bedzie wolna */
 61   I2C1CONbits.RSEN=1; /*generuj restart*/
 62   obsluga_error(); 
 63   }
 64 
 65   void i2c_stop(void){
 66   while(I2C1STATbits.TRSTAT); /*czekaj az linia bedzie wolna */
 67   I2C1CONbits.PEN=1; /*generuj stop*/
 68   obsluga_error(); 
 69   }
 70 
 71   void i2c_write(unsigned char i2c_data){
 72   while(I2C1STATbits.TRSTAT); /*czekaj az linia bedzie wolna */
 73   I2C1TRN=i2c_data; /*load byte in the transmiter buffer*/
 74   obsluga_error();
 75   }
 76 
 77   unsigned char i2c_read(void){
 78   while(I2C1STATbits.TRSTAT); /*czekaj az linia bedzie wolna */
 79   I2C1CONbits.RCEN=1; /*enable Master receive*/
 80   obsluga_error();
 81   return(I2C1RCV); /*return data in buffer*/
 82   }
 83 
 84   void i2c_ack(void){
 85   I2C1CONbits.ACKDT=0; /*clear the related flag for ACK*/
 86   I2C1CONbits.ACKEN=1; /*start ACK sequence*/
 87   obsluga_error();
 88   }
 89 
 90   void i2c_nack(void){
 91   I2C1CONbits.ACKDT=1; /*set the related flag for NotACK*/
 92   I2C1CONbits.ACKEN=1; /*start ACK sequence*/
 93   obsluga_error();
 94   I2C1CONbits.ACKDT=0; /*clear the related flag for ACK*/
 95   }
 96 
 97   void i2c_write_buf( uint8_t adr_device, uint8_t adr, uint8_t len, uint8_t *buf ) {
 98   i2c_start();
 99   i2c_write(adr_device); /*wyslanie adresu urzadzenia z bitem R/W w stanie niskim*/
100   i2c_write(adr);
101   while (len--) i2c_write(*buf++);
102   i2c_stop();
103   }
104 
105   void i2c_read_buf(uint8_t adr_device, uint8_t adr, uint8_t len, uint8_t *buf) {
106   i2c_start();
107   i2c_write(adr_device);/*wys?anie adresu urzadzenia z bitem R/W w stanie niskim*/
108   i2c_write(adr);
109   i2c_start();
110   i2c_write(adr_device + 1);/*zapisuje adres urzadzenia z bitem R/W ustawionym na 1 czyli o 1 zwiekszamy adres urzadzenia*/
111   while (len--){
112   if(len) {
113   *buf++ = i2c_read();
114   i2c_ack();
115     }
116   else {
117   *buf++ = i2c_read();
118   i2c_nack();
119     }
120   }
121   i2c_stop();
122   }
123   /*Funkcje dedykowane do obslugi pamieci EERAM PIC 47L04 lub 47L16*/
124   /*zapis danych do rejestru pamieci EERAM*/
125   void EERAM_write_STATUS_REGISTER(uint8_t adr_device, uint16_t subAddr, unsigned char i2c_data) {
126     i2c_start();
127     i2c_write(adr_device); /*wyslanie bajtu adresu z bitem R/W ustawionym na zero*/
128     i2c_write((subAddr & 0xFF00) >> 8); /*wyslanie starszego bajtu adresu pamieci*/
129     i2c_write(subAddr & 0x00FF);       /*wyslanie mlodszego bajtu adresu pamieci*/
130     i2c_write(i2c_data);
131     i2c_stop();
132   __delay_ms(1); /*oczekiwanie na zapis do STATUS REGISTER*/
133   }
134 
135   /*zapis danych do pamieci EERAM - tryb sekwencyjny czyli ciag bajtow*/
136   void EERAM_write_buf(uint8_t adr_device, uint16_t subAddr, uint16_t len, char *buf) {
137     i2c_start();
138     i2c_write(adr_device); /*wyslanie bajtu adresu z bitem R/W ustawionym na zero*/
139     i2c_write((subAddr & 0xFF00) >> 8); /*wyslanie starszego bajtu adresu pamieci*/
140     i2c_write(subAddr & 0x00FF);       /*wyslanie mlodszego bajtu adresu pamieci*/
141     while (len--) {
142     /*inkrementujemy tylko dane,adres jest inkrementowany automatycznie przez EERAM*/
143       i2c_write(*buf++); 
144       }
145     i2c_stop();
146   }
147   /*zapis danych do pamieci EERAM - tryb pojedynczego bajtu*/
148   void EERAM_write_byte(uint8_t adr_device, uint16_t subAddr, unsigned char i2c_data) {
149     i2c_start();
150     i2c_write(adr_device); /*wyslanie bajtu adresu z bitem R/W ustawionym na zero*/
151     i2c_write((subAddr & 0xFF00) >> 8); /*wyslanie starszego bajtu adresu pamieci*/
152     i2c_write(subAddr & 0x00FF);       /*wyslanie mlodszego bajtu adresu pamieci*/
153     i2c_write(i2c_data);
154     i2c_stop();
155   }
156   /*odczyt sekwencyjny danych z pamieci EERAM.*/
157   void EERAM_sequential_read_buf(uint8_t adr_device, uint16_t subAddr, uint16_t len, char *buf) {
158     i2c_start();
159     i2c_write(adr_device); /*wyslanie adresu urzadzenia z bitem R/W w stanie niskim*/
160     i2c_write((subAddr & 0xFF00) >> 8) ; /*wyslanie starszego bajtu adresu pamieci*/
161     i2c_write(subAddr & 0x00FF) ;    /*wyslanie mlodszego bajtu adresu pamieci*/
162     i2c_start();
163     i2c_write(adr_device + 1);/*zapisuje adres urzadzenia z bitem R/W ustawionym na 1 czyli o 1 zwiekszamy adres urzadzenia*/
164     i2c_ack();
165     while(len--) {
166     /*inkrementujemy tylko dane,adres jest inkrementowany automatycznie przez EERAM*/
167     *buf++ = i2c_read();
168     i2c_ack();
169     }
170     i2c_nack();
171     i2c_stop();
172   }
173   /*odczyt jednego bajtu z pamieci EERAM.*/
174   unsigned char EERAM_read_byte(uint8_t adr_device, uint16_t subAddr) {
175     unsigned char i2c_data;
176     i2c_start();
177     i2c_write(adr_device); /*wyslanie adresu urzadzenia z bitem R/W w stanie niskim*/
178     i2c_write((subAddr & 0xFF00) >> 8) ; /*wyslanie starszego bajtu adresu pamieci*/
179     i2c_write(subAddr & 0x00FF) ;    /*wyslanie mlodszego bajtu adresu pamieci*/
180     i2c_start();
181     i2c_write(adr_device + 1);/*zapisuje adres urzadzenia z bitem R/W ustawionym na 1 czyli o 1 zwiekszamy adres urzadzenia*/
182     i2c_ack();
183     i2c_data = i2c_read();
184     i2c_nack();
185     i2c_stop();
186     return(i2c_data);
187   }
188   
189   /*funkcje do zapisu i odczytu struktur*/
190   /*zapis danych do pamieci EERAM - tryb sekwencyjny czyli ciag bajtow*/
191   void EERAM_write_structure(uint8_t adr_device, uint16_t subAddr, uint16_t len, void *struktura) {
192     /* tworzymy wskaznik ktory wskazuje na pierwszy element struktury zrzutowanej do typu uint8_t*/
193     uint8_t *wsk = (uint8_t*)struktura;
194     i2c_start();
195     i2c_write(adr_device); /*wyslanie bajtu adresu z bitem R/W ustawionym na zero*/
196     i2c_write((subAddr & 0xFF00) >> 8); /*wyslanie starszego bajtu adresu pamieci*/
197     i2c_write(subAddr & 0x00FF);       /*wyslanie mlodszego bajtu adresu pamieci*/
198     while (len--) {
199     /*inkrementujemy tylko dane,adres jest inkrementowany automatycznie przez EERAM*/
200       i2c_write(*wsk++); 
201       }
202     i2c_stop();
203   }
204   
205   /*odczyt sekwencyjny danych z pamieci EERAM.*/
206   void EERAM_sequential_read_structure(uint8_t adr_device, uint16_t subAddr, uint16_t len, void *struktura) {
207     /* tworzymy wskaznik ktory wskazuje na pierwszy element struktury zrzutowanej do typu uint8_t*/
208     uint8_t *wsk = (uint8_t*)struktura;
209     i2c_start();
210     i2c_write(adr_device); /*wyslanie adresu urzadzenia z bitem R/W w stanie niskim*/
211     i2c_write((subAddr & 0xFF00) >> 8) ; /*wyslanie starszego bajtu adresu pamieci*/
212     i2c_write(subAddr & 0x00FF) ;    /*wyslanie mlodszego bajtu adresu pamieci*/
213     i2c_start();
214     i2c_write(adr_device + 1);/*zapisuje adres urzadzenia z bitem R/W ustawionym na 1 czyli o 1 zwiekszamy adres urzadzenia*/
215     i2c_ack();
216     while(len--) {
217     /*inkrementujemy tylko dane,adres jest inkrementowany automatycznie przez EERAM*/
218     *wsk++ = i2c_read();
219     i2c_ack();
220     }
221     i2c_nack();
222     i2c_stop();
223   }

 1 /************************ 
 2    File: main.c     
 3 ************************/
 4 
 5 #include "xc.h"
 6 #include <stdio.h>
 7 #include <stdlib.h>
 8 #include <stdint.h> /*dyrektywy uint8_t itp*/
 9 #include <string.h>
10 #include "ustaw_zegar.h" /*tutaj m.in ustawione FCY*/
11 #include <libpic30.h> /*dostep do delay-i,musi byc po zaincludowaniu ustaw_zegar.h*/
12 #include "i2c.h"
13 #include "lcd.h"
14 
15 /*A1,A2 - do masy*/
16 #define AdressEERAM 0xA0 
17 #define AdressEERAM_STATUS_REGISTER 0x00
18 #define AdressEERAM_CONTROL_REGISTER 0x30 
19 #define AUTO_STORE_ON 0x02
20 
21 
22 int main(void) {
23   ustaw_zegar();/*odpalamy zegar na ok 40MHz*/
24   ustaw_I2C1(); /*odpalamy I2C1*/
25   /* ustawiamy wszystkie piny analogowe (oznacznone ANx) jako cyfrowe
26    do zmiany mamy piny AN0-AN5 i AN9-AN12 co daje hex na 16 bitach = 0x1E3F*/
27   AD1PCFGL = 0x1E3F ;
28   TRISAbits.TRISA1 = 0 ; /*RA1 jako wyjscie, tu mamy podpieta LED*/
29  
30   /*deklaracja pustej Unii ,dostep do danych : DATA.dzien lub DATA.tabela[0]*/
31   typedef union{
32     uint8_t tabela[4];/*rozmiar taki ile mamy bajtow w strukturze ponizej*/
33     struct {
34       uint8_t dzien; /*1xbajt*/
35       uint8_t miesiac;/*1xbajt*/
36       uint16_t rok;/*2xbajt*/
37       char znak;/*1xbajt*/
38     };
39   } DATA;
40   
41   DATA rocznica_out ; /*tworzymy zmienna o typie DATA*/
42   /*definjujemy dane w strukturze, wszystko musi by? sprowadzone do jednego bajta*/
43   rocznica_out.tabela[0] = 6;
44   rocznica_out.tabela[1] = 5;
45   rocznica_out.tabela[2] = (1980 & 0x00FF); /*wyodrebnienie mlodszego bajtu*/
46   rocznica_out.tabela[3] = ((1980 & 0xFF00) >> 8); /*wyodrebnienie starszego bajtu*/
47   rocznica_out.tabela[4] = 'A';
48  
49   /*ustaw Status Rejestr w 47L16 aby uaktywnic tryb Auto Store*/
50   EERAM_write_STATUS_REGISTER(AdressEERAM_CONTROL_REGISTER, AdressEERAM_STATUS_REGISTER, AUTO_STORE_ON);
51   /*zapis struktury w trybie sekwencyjnym - czyli ciag bajtow max 2048 dla 47L16*/
52   EERAM_write_structure(AdressEERAM, 0, sizeof(rocznica_out),&rocznica_out);
53   DATA rocznica_in; /*pusta zmienna o typie DATA do odbioru danych*/
54   /*odczyt sekwencyjny struktury i poukladanie danych w nowej strukturze rocznica_in*/
55   EERAM_sequential_read_structure(AdressEERAM,0,sizeof(rocznica_in),&rocznica_in);
56      
57   /*Disable I2C1 module*/
58   I2C1CONbits.I2CEN = 0;
59   
60   WlaczLCD();
61   UstawKursorLCD(1,1);
62   lcd_int(rocznica_in.dzien);
63   WyswietlLCD(" ");
64   lcd_int(rocznica_in.miesiac);
65   WyswietlLCD(" ");
66   lcd_int(rocznica_in.rok);
67   WyswietlLCD(" ");
68   lcd_char(rocznica_in.znak);
69   /*napis testowy aby sprawdzic poprawnosc dzialania LCD*/
70   UstawKursorLCD(2,1);
71   WyswietlLCD("test");
72   while(1)
73    {
74     /*Glówna Petla Programu*/
75    }
76 }

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz