czwartek, 4 maja 2017

DOGM204W-A - wyświetlacz LCD matrycowo punktowy 4.82 mm 4 x 20, Electronic Assembly na 3.3 V.

Poszukując jakiejś alternatywy dla HD44780 natknąłem się przez przypadek na wyświetlacz firmy Electronic Assembly oparty na mało znanym kontrolerze SSD1803A. Wyświetlacz przykuł moją uwagę raz z uwagi na dedykowane zasilanie 3.3 V co w kontekście mikrokontrolerów PIC jest mile widziane a dwa z uwagi na piękne podświetlenie w kolorze bursztynowym. Wyświetlacz jest po za tym bardzo subtelny , grubość zaledwie 2 mm i jest prawie przezroczysty. Do dyspozycji mamy 4 linie po 20 znaków.

Podstawową zaletą jest możliwość zasterowania w kilku trybach : 8bit / 4bit / SPI / I2C, do wyboru do koloru. Poza tym fajne jest wyprowadzenie pinów w postaci szpilek, które bezpośrednio można wlutować w płytkę docelową lub wetknąć w płytkę stykową.


Ze wstępnej analizy materiałów wynika, że wyświetlacz jest bardzo szybki.
Czasy zapisu do sterownika są rzędu pojedyńczych nanosekund. Wygląda na to , że mamy do czynienia z rakietą.
Delikatnym minusem lub plusem w zależności od punktu widzenia jest konieczność dokupienia płytki podświetlającej . W podstawowej wersji kupujemy tylko sam wyświetlacz bez podświetlenia. Ponieważ kontrast jest imponujący dlatego za dnia podświetlenie jest zbędne.Płytka podświetlająca występuje w kilku opcjach kolorystycznych , mnie najbardziej spodobał się kolor bursztynowy.

Przejdźmy do konkretów. Poniżej schemat podłączeń.Korzystamy z trybu 4-bitowego (IM1 i IM2 do +3.3 V). Ale pamiętajmy , że mamy jeszcze do dyspozycji SPI , I2C,  8-bitów.  Do sterowania w trybie 4-bitowym potrzebujemy łącznie osiem pinów mikrokontrolera. Przy czym pin RW, służący do wyboru zapis/odczyt do sterownika SSD1803A, pomijamy (w programie), no chyba , że chcemy bawić się w sprawdzanie flagi zajętości ale ja ten aspekt dla uproszczenia pomijam.
Opis podłączenia wyświetlacza do mikrokontrolera PIC24HJ128GP502 :

E              -->   RB2
RW          -->   RB3      (nie będziemy korzystać w programie ale podłączamy)
RS           -->   RA2
RESET   -->   RA0
DB7        -->   RB15
DB6        -->   RB14
DB5        -->   RB13
DB3        -->   RB12

E - przed wysłaniem danych/instrukcji ustawiamy na 1 po zakończeniu wysyłania danych/instrukcji ustawiamy na 0.
RS - rejestr instrukcji - 0 / rejestr danych - 1

W zasadzie sama obsługa programowa nie wiele się różni od obsługi HD44780.
Po włączeniu zasilania, inicjalizacja (łącznie z uwzględnieniem stabilizacji napięć) trwa ok 16 ms.

Inicjalizacja w trybie 4-bitowym wygląda tak :

1. Włączenie zasilania
2. Delay 5 ms
3. Hardware Reset 10 ms (RESET --> 0)
4. Delay 1 ms
5 Wysyłamy kolejno (wartości HEX) :
- 0x33 / 0x32 / 0x2A /  0x09 / 0x06 / 0x1E / 0x29 / 0x1B / 0x6E / 0x57 / 0x72 / 0x28 / 0x0F

Jeśli wszystko podłączyliśmy poprawnie po procedurze inicjalizacji zobaczymy migający kursor.

Wyświetlacz bez żadnych dąsów się inicjalizuje. Sterowanie zapisem do rejestru danych i rozkazów oraz definiowanie własnych znaków przebiega identycznie jak w HD44780 więc dużo roboty odpada w programie. Warto nadmienić , że wyświetlana czcionka jest ładna i prezentuje się bardzo profesjonalnie.

Podsumowując uważam , że prezentowany wyświetlacz jest idealną wręcz propozycją w świecie 3.3 V i wyświetlaczy znakowych. Praca z nim to czysta przyjemność.

Zalety to : dedykowane zasilanie 3.3 V, zajmuje mało miejsca w porównaniu do kobylastych HD44780, kilka interfejsów komunikacyjnych, bardzo duża szybkość pracy (wyświetlanie nie przytka głównej pętli programu),prosta inicjalizacja, duża czytelność znaków nawet bez podświetlenia, bardzo dobre i równe podświetlenie (6 diod LED), szpilki ułatwiające montaż. Inne jeszcze nie odkryte :)

Wady : cena ok 135 zł z płytką podświetlającą, płytkę podświetlającą trzeba dokupić osobno.

Program : inicjalizuje wyświetlacz, definiuje literkę "ę", wyświetla napis.


Pozdrawiam
picmajster.blog@gmail.com


Link :
DOGM204-A - mini datasheet

SSD1803A - datasheet

Wyświetlacze EA DOGM

/************************* 
   File:   ustaw_zegar.h
 *************************/
#ifndef USTAW_ZEGAR_H
#define USTAW_ZEGAR_H
#define FCY 40000000 /* podajemy wartosc ustawionego zegara (40 MHz), wazne 
aby przed includowaniem <libpic30.h>, potrzebne to jest do wyliczania delay-i*/
/*deklaracja funkcji*/
void ustaw_zegar(void) ;
#endif  /* USTAW_ZEGAR_H */

/************************* 
   File:   dogm204.h         
 *************************/
#ifndef LCD_H
#define LCD_H

/*_TRISB3 --> TRISBbits.TRISB3*/
#define TRIS_RESET   _TRISA0
#define TRIS_RW      _TRISB3
#define TRIS_RS      _TRISA2
#define TRIS_E       _TRISB2
#define TRIS_DB4     _TRISB12
#define TRIS_DB5     _TRISB13
#define TRIS_DB6     _TRISB14
#define TRIS_DB7     _TRISB15
/*_RB3 --> PORTBbits.RB3*/
#define RESET   _RA0
#define RW      _RB3
#define RS      _RA2
#define E       _RB2
#define DB4     _RB12
#define DB5     _RB13
#define DB6     _RB14
#define DB7     _RB15

/* przyporzadkowanie adresow pamieci DD-RAM do pol wyswietlacza*/
#define LCD_Line1 0x00 /*adres 1 znaku 1 wiersza */
#define LCD_Line2 0x20 /*adres 1 znaku 2 wiersza */
#define LCD_Line3 0x40 /*adres 1 znaku 3 wiersza */
#define LCD_Line4 0x60 /*adres 1 znaku 4 wiersza */

 void Wyslij_do_LCD(unsigned char bajt);
 void WlaczLCD();
 void WyswietlLCD(char *napis);
 void UstawKursorLCD(uint8_t y, uint8_t x);
 void CzyscLCD();
 void WpiszSwojeZnaki(void);
void DefineCharacter(int8_t nr, char *znak)
#endif  /* LCD_H */

/************************ 
   File:  ustaw_zegar.c 
 ************************/

/*Ustawiamy zegar wewnetrzny na ok 40 MHz (dokladnie na 39.61375 MHz*/
#include "xc.h" /* wykrywa rodzaj procka i includuje odpowiedni plik 
naglówkowy "p24HJ128GP502.h"*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h> /*dyrektywy do uint8_t itp*/
#include "ustaw_zegar.h" /*z uwagi na FCY musi byc przed #include <libpic30.h>*/

/*definicja funkcji*/
void ustaw_zegar(void) {
/*
* to co mozemy ustawic za pomoca '#pragma' jest dostepne w pliku 
* xc16/docs/config_index.html
*/
#pragma config JTAGEN = OFF
// Watchdog timer enable/disable by user software
#pragma config FWDTEN = OFF 

//********************Start Ustawien Zegara************************
/* 
* Fcy - zegar instrukcji , Fosc - zegar rdzenia (jest zawsze dwa razy wiekszy 
* od zegara instrukcji)) Ustawiamy zegar instrukcji na 40 Mhz z wewnetrznego 
* oscylatora Fin=7.37 MHz w/g wzoru Fcy=Fosc/2 gdzie Fosc=Fin x (M/(N1+N2))
* gdzie M=43, N2=2, N1=2 ustawiane w rejestrach PLLFBD/PLLPOST/PLLPRE
*/
//Select Internal FRC (Fast RC Oscillator)
#pragma config FNOSC = FRC // FOSCSEL-->FNOSC=0b000 (Fast RC Oscillator (FRC))
//Enable Clock Switching and Configure
#pragma config FCKSM = CSECMD //FOSC-->FCKSM=0b01 - wlacz zegar
#pragma config OSCIOFNC = OFF //FOSC-->OSCIOFNC=1 - Fcy b?dzie na pinie OSCO

/*Config PLL prescaler, PLL postscaler, PLL divisor*/
PLLFBD = 41 ; //M=43 (0 bit to 2 st?d 41 = 43 patrz w rejestrze), tutaj 3.685 x 43 = 158.455MHz
CLKDIVbits.PLLPRE=0 ;  //N1=2, tutaj 7.37 MHz / 2 = 3.685 MHz
CLKDIVbits.PLLPOST=0 ; //N2=2, tutaj 158.455 MHz / 2 = 79.2275 MHz (Fosc)
/*   
* UWAGA przerwania musza byc wylaczone podczas wywolywania ponizszych 
* dwóch funkcji __builtin_write_...brak definicji w pliku naglówkowym
* to wewnetrzne funkcje kompilatora patrz help M-LAB IDE
* i datasheet str 140(11.6.3.1 Control Register Lock)
*/
 /*Initiate Clock Switch to Internal FRC with PLL (OSCCON-->NOSC = 0b001)*/
    __builtin_write_OSCCONH(0x01); //tutaj argumentem jest wartosc z NOSC
    /*Start clock switching*/
    __builtin_write_OSCCONL(0x01);

/*Wait for Clock switch to occur*/
    while(OSCCONbits.COSC !=0b001);

/*Wait for PLL to lock*/
    while(OSCCONbits.LOCK !=1) {};

    }


/************************* 
    File:   dogm204.c         
 *************************/

#include "xc.h" /* wykrywa rodzaj procka i includuje odpowiedni plik*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdint.h> /*dyrektywy uint8_t itp*/
#define FCY 40000000UL /* podajemy wartosc ustawionego zegara (40 MHz), wazne 
aby przed includowaniem <libpic30.h>, potrzebne to jest to wyliczania delay-i*/
#include <libpic30.h> /*biblioteka dajaca dostep do delay-i.*/
#include "dogm204.h"

/*definicje funkcji*/

void Wyslij_do_LCD(unsigned char bajt)
{
    /*ustaw linie EN, przed wysylka danych*/
    E = 1;
    /*wyslanie 4 najstarszych bitow danych*/
    if(bajt & 0x80) DB7 = 1else DB7 = 0;
    if(bajt & 0x40) DB6 = 1else DB6 = 0;
    if(bajt & 0x20) DB5 = 1else DB5 = 0;
    if(bajt & 0x10) DB4 = 1else DB4 = 0;
    __delay_us(1);
    /*potwierdzenie wyslania danych (opadajacym zboczem EN)*/
    E = 0;
    /*ustaw linie EN, przed wysylka danych*/
    __delay_us(1);
    E = 1;
    /*wyslanie 4 najmlodszych bitow danych*/    
    if(bajt & 0x08) DB7 = 1else DB7 = 0;
    if(bajt & 0x04) DB6 = 1else DB6 = 0;
    if(bajt & 0x02) DB5 = 1else DB5 = 0;
    if(bajt & 0x01) DB4 = 1else DB4 = 0;
    __delay_us(1);
    /*potwierdz wysylke danych opadajacym zboczem EN*/
    E = 0;

    __delay_us(16);
    
}   

void WlaczLCD()
{
    /*ustawienie kierunku wyjsciowego linii podlaczonych do LCD*/
    TRIS_RESET = 0 ;
    TRIS_RW = 0 ;
    TRIS_RS = 0;
    TRIS_E = 0;
    TRIS_DB7 = 0;
    TRIS_DB6 = 0;
    TRIS_DB5 = 0;
    TRIS_DB4 = 0;

    /*zerowanie linii*/
    RESET = 1 ; /* 0 - Stan aktywny*/
    RW = 0 ;
    RS = 0/* 0 - wskazuje na rejestr rozkazow / 1 - wskazuje na rejestr danych*/
    E = 0;
    DB7 = 0;
    DB6 = 0;
    DB5 = 0;
    DB4 = 0;

    /*Start Inicjalizacji DOGM204 tryb 4-bity*/
    /*zaczekaj co najmniej 5 ms na ustabilizowanie sie napiecia*/
    __delay_ms(5);
    /*Hardware Reset 10ms*/
    RESET = 0 ;
    __delay_ms(10);
    RESET = 1 ;
    __delay_ms(1);
    
  /*Sekwencja startowa dla trybu 4-bit, patrz mini-datasheet str 5*/
  Wyslij_do_LCD(0x33);//wysylamy instrukcje do rejestru rozkazow
  Wyslij_do_LCD(0x32);
  Wyslij_do_LCD(0x2A);
  Wyslij_do_LCD(0x09);
  Wyslij_do_LCD(0x06);
  Wyslij_do_LCD(0x1E);
  Wyslij_do_LCD(0x29);
  Wyslij_do_LCD(0x1B);
  Wyslij_do_LCD(0x6E);
  Wyslij_do_LCD(0x57);
  Wyslij_do_LCD(0x72);
  Wyslij_do_LCD(0x28);
  Wyslij_do_LCD(0x0F); /*Display on, cursor on, blink on*/
  CzyscLCD();
RS = 1 ; /*przelacz na rejestr danych*/  
        
 /*Koniec inicjalizacji i ustawien wyswietlacza DOGM204*/      
}

void WyswietlLCD(char *napis)
{
    while(*napis){
    Wyslij_do_LCD(*napis++);
    }
         
}

void UstawKursorLCD(uint8_t y, uint8_t x)
{
    uint8_t n ;
    /*y (wiersze) = 1 do 4*/
    /*x (kolumna) = 1 do 20*/
    /*ustal adres poczatku znaku w wierszu*/
    switch(y)
    {
        case 1: y = LCD_Line1 ;break;
        case 2: y = LCD_Line2 ;break;
        case 3: y = LCD_Line3 ;break;
        case 4: y = LCD_Line4 ;break;
    
    }
    /*ustal nowy adres pamieci DD RAM*/
    /*ustaw bajt do Set DDRAM adres*/
    /* x odejmujemy jeden aby przekonwertowac z 0-19 na 1-20 */
    n = 0b10000000 + y + (x-1) ;
    
    /*wyslij rozkaz ustawienia nowego adresu DD RAM*/
    RS = 0/*stan niski na linii RS, wybieramy rejestr instrukcji*/
    Wyslij_do_LCD(n);
    RS = 1;  /*przelacz na rejestr danych */ 
}

void CzyscLCD()
{
    RS = 0/*przelacz na rejestr rozkazow*/
    Wyslij_do_LCD(1);
    RS = 1/*przelacz na rejestr danych*/
    __delay_us(1);

void WpiszSwojeZnaki(void) {
    /*definicja wlasnych znaków maks 8 szt*/
    char znak1[]= {0,0,14,17,31,16,14,2}; /* definicja literki e z ogonkiem */
    int i; 
    /* adresy poczatku definicji znaku to wielokrotnosc osmiu DEC(0,8,16,24,32,40,48,56)
     * ale uwaga wazne ! adresy kodowane sa na 6 mlodszych bitach dwa najstarsze bity
     * to zawsze  01 (01AAAAAA-gdzie A adres).Uwzgledniajac wartosc calego bajtu
     * adresy poczatku beda wygladal tak HEX(0x40,0x48,0x50,0x58,0x60,0x68,0x70,0x78)
     * Aby wpisac do pamieci wyswietlacza zdefiniowany znak nalezy najpierw wyslac 
     * do rejestru rozkazów (RS na 0) adres poczatku definicji znaku 
     * a w drugim kroku przesylamy dane (RS=1) 8 x bajt (tablica) definjujace obraz znaku*/
    
    RS = 0 ;/*stan niski na linii RS, wybieramy rejestr instrukcji*/
     /*wysylamy instrukcje do rejestru rozkazow (ustaw adres poczatkowy w CGRAM 
      na nasz znak w tym przypadku znak na pozycji drugiej) */
    Wyslij_do_LCD(0x48);/*wysylamy instrukcje do rejestru rozkazow 
     (ustaw adres poczatkowy w CGRAM na nasz znak w tym przypadku znak na pozycji drugiej) */
    
    RS = 1 ;/*stan wysoki na linii RS, wybieramy rejestr danych*/
    /*wysylamy 8 x bajt zdefiniowanego w tablicy znak1[] znaku*/
    for(i=0;i<=7;i++)
    {
       Wyslij_do_LCD(znak1[i]);
    }
   
    RS = 0 ;/*stan niski na lini RS, wybieramy rejestr instrukcji*/
    /*ustawiamy adres DDRAM na pierwszy znak w pierwszej linii, nie zapomnijmy
     o tym poniewaz inaczej zostaniemy w pamieci CGRAM*/
    Wyslij_do_LCD(0x80);
    RS = 1 ; /*stan wysoki na linii RS, wybieramy rejestr danych*/
}

/*funkcja uniwersalna do definiowania znaku*/
void DefineCharacter(int8_t nr, char *znak)/*nr 0...7, *znak to wskaznik na tablice z danymi*/
{
    int i; 
    /* adresy poczatku definicji znaku to wielokrotnosc osmiu DEC(0,8,16,24,32,40,48,56)
     * ale uwaga wazne ! adresy kodowane sa na 6 mlodszych bitach dwa najstarsze bity
     * to zawsze  01 (01AAAAAA-gdzie A adres).Uwzgledniajac wartosc calego bajtu
     * adresy poczatku beda wygladal tak HEX(0x40,0x48,0x50,0x58,0x60,0x68,0x70,0x78)
     * Aby wpisac do pamieci wyswietlacza zdefiniowany znak nalezy najpierw wyslac 
     * do rejestru rozkazów (RS na 0) adres poczatku definicji znaku 
     * a w drugim kroku przesylamy dane (RS=1) 8 x bajt (tablica) definjujace obraz znaku*/
    
    RS = 0 ;/*stan niski na linii RS, wybieramy rejestr instrukcji*/
     /*wysylamy instrukcje do rejestru rozkazow*/
    Wyslij_do_LCD((nr*8)|CGRAM_SET);/*ustaw adres poczatkowy w CGRAM na nasz znak*/
    
    RS = 1 ;/*stan wysoki na linii RS, wybieramy rejestr danych*/
    /*wysylamy 8 x bajt zdefiniowanego w tablicy znak[] znaku*/
    for(i=0;i<=7;i++)
    {
       Wyslij_do_LCD(*znak++);
    }
   
    RS = 0 ;/*stan niski na lini RS, wybieramy rejestr instrukcji*/
    /*ustawiamy adres DDRAM na pierwszy znak w pierwszej linii, nie zapomnijmy
     o tym poniewaz inaczej zostaniemy w pamieci CGRAM*/
    Wyslij_do_LCD(0x80);
    RS = 1 ; /*stan wysoki na linii RS, wybieramy rejestr danych*/ 
    
    /*definiowanie znaku DefineCharacter(1,tablica) gdzie nr 0...7 a tablica to 
     np char tablica[]= {0x0C,0x12,0x12,0x0C,0,0,0,0} definicja stC*/
    
    /*wywolanie zdefiniowanego znaku Wyslij_do_LCD(nr) gdzie nr to 0...7 lub
     WyswietlLCD("\nr"*/
}

/************************* 
   File:   main.c         
 *************************/

/*wyswietlacz DOGM204-A (4x20) firmy Electronic Assembly*/
#include "xc.h" /* wykrywa rodzaj procka i includuje odpowiedni plik naglowkowy "p24HJ128GP502.h"*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h> /*dyrektywy uint8_t itp*/
#include "ustaw_zegar.h" /*tutaj m.in ustawione FCY*/
#include <libpic30.h> // biblioteka dajaca dostep do delay-i.
#include "dogm204.h"

char napis[] = "Kocham Monik""\x01"/* "\x01" to zapis kodu ASCII dla zdefiniowanej
literki e z ogonkiem. Dla wlasnych znaków mamy zarezerwowane kody ASCII od 0 do 7,
przyczym aby uzywac podanego sposobu wstawiania wlasnych znaków w stringa, nie mozemy 
uzywac kodu ASCI 0, czyli zamiast 8 znaków korzystamy z 7 (od 1 do 7)*/
int main(void) {
    ustaw_zegar();/*odpalamy zegar na ok 40MHz*/
        
    PMD1bits.AD1MD=1;       //wylaczamy ADC
    AD1PCFGL = 0x1E3F;      //wylaczenie linii analogowych(wszystkie linie cyfrowe)
                                
    WlaczLCD();             //inicjalizacja wyswietlacza LCD
    WpiszSwojeZnaki();      //wpisz do CGRAM-u definicje znaku e z ogonkiem
    UstawKursorLCD(1,4);
    WyswietlLCD(napis);    //wyswietl napis z tablicy napis[]
    
    while(1)
      {
          /*Glowna Petla Programu*/   
      }
    
    return 0;
}

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poniżej KOD dla ARDUINO napisany przez kolegę z Niemiec. 

/* Init file for EA DOGM204-A (2018/2) dg9fdu@web.de
Arduino UNO and NANO compatible */

#include <LiquidCrystal.h>
int a=0;
int Eneble =4;
// Display connect PORTD
const int rs = 5, en = 4, d4 = 0, d5 = 1, d6 = 2, d7 = 3;
// set R/W DOGM of GND
// set Reset DOGM of GND or Pin6 with Prg.
LiquidCrystal lcd(rs,en,d4,d5,d6,d7);

void setup() {
DDRD = B11111111; // Pin 0 - 8 PORTD
pinMode(Eneble,OUTPUT);
lcd.begin (16,2); // !!!!!not (20,4)!!!!!!
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print ("Test");
delay(50);
Init() ; ///Init Display
}

void loop(){

lcd.setCursor(7,2);
lcd.print ("Test-123456");

delay(1000);

}
void Init(){
if (a=0) goto Label;
PORTD =B00000011; // 8-Bit
pulse();
delay(50);
PORTD =B00000011; // 8-Bit
pulse();
delay(50);
PORTD =B00000011; // 8-Bit
pulse();
delay(50);
PORTD =B00000011; // 8-Bit
pulse();
delay(50);
PORTD =B00000011; //set 4-Bit Switch
pulse();
PORTD =B00000010;
pulse();
delay(50);

PORTD =B00000010; // set Bit Data length
pulse();
PORTD =B00001010;
pulse();
PORTD =B00000000; // set 4-Linien
pulse();
PORTD =B00001001;
pulse();
PORTD =B00000000; //Entrie Mode
pulse();
PORTD =B00000110; // Display normal
//PORTD =B00000100; ///Display drehen
pulse();
PORTD =B00000001; // set Bias
pulse();
PORTD =B00001110;
pulse();
PORTD =B00000010; //st Funktion
pulse();
PORTD =B00001001;
pulse();
PORTD =B00000001; //Internal OSC
pulse();
PORTD =B00001011;
pulse();
PORTD =B00000110; //Follower Contr.
pulse();
PORTD =B00001110;
pulse();
PORTD =B00000101; //Power Contr.
pulse();
PORTD =B00000111;
pulse();
PORTD =B00000111; //Contrast
pulse();
PORTD =B00000010;
pulse();
PORTD =B00000010; //Funtion set
pulse();
PORTD =B00001000;
pulse();
PORTD =B00000000; // Cuorsor on
pulse();
PORTD =B00001111;
pulse();
PORTD =B00100000;
Label:
a=0;

}

void pulse(){
delay(10);
digitalWrite(Eneble, HIGH);
delay(10);
digitalWrite(Eneble, LOW);
}

13 komentarzy:

 1. Witaj,
  na schemacie brakuje podłączenia VDD wyświetlacza do +3,3V.

  OdpowiedzUsuń
 2. Fajny LCDek, ale z tego co widziałem - jego cena zabija :/ widziałem po ~60zł - za to można mieć ciekawsze, nawet kolorowe. Można wiedzieć gdzie swoje kupiłeś?

  OdpowiedzUsuń
 3. Tak cena to jedyna wada tego wyświetlacza ale jak się już raz z nim zaprzyjaźni to z obrzydzeniem na HD44780 się patrzy. Kupiłem tutaj https://www.elfadistrelec.pl/pl/wyswietlacz-lcd-matrycowo-punktowy-82-mm-20-electronic-assembly-ea-dogm204w/p/30051753?queryFromSuggest=true

  OdpowiedzUsuń
 4. Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
  Do you havfe any suggesxtions on how to get listed in Yahoo News?
  I've been trying for a while but I never seem to get there!
  Appreciate it

  OdpowiedzUsuń
 5. Thank you for the kind words . The blog exists from January 2017.
  Regards
  PICmajster

  OdpowiedzUsuń
 6. Someone necessarily assist to make seriously articles
  I might state. This is the very first time I frequented your web page and up to now?
  I amazed with the analysis you made to make this particular put
  up extraordinary. Fantastic activity!

  OdpowiedzUsuń
 7. Thank you for your kind words

  OdpowiedzUsuń
 8. I blog often and I genuinely thank you for your content.
  The article has really peaked my interest. I am going to
  take a note of your website and keep checking for new
  information about once per week. I subscribed to your RSS
  feed as well.

  OdpowiedzUsuń
 9. When someone writes an article he/she maintains the plan of
  a user in his/her mind that how a user can understand it. Therefore that's why this article is perfect.
  Thanks!

  OdpowiedzUsuń
 10. I like the valuable info you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here regularly.
  I am quite certain I'll learn many new stuff right here!
  Best of luck for the next!

  OdpowiedzUsuń
 11. Great blog you have here.. It's hard to find quality writing like yours these days.
  I honestly appreciate people like you! Take care!!

  OdpowiedzUsuń
 12. Excellent article. Keep posting such kind of info on your site.

  Im really impressed by your site.
  Hey there, You have done a fantastic job. I will definitely digg it and individually recommend to my friends.

  I'm confident they'll be benefited from this website.

  OdpowiedzUsuń