środa, 8 lutego 2017

HD44780 na 5 V i PIC24 na 3.3V - łączymy dwa światy napięciowe bez użycia konwerterów.


Wyświetlacz to fajna rzecz nie trzeba chyba przekonywać o tym nikogo. W świecie znakowych wyświetlaczy LCD najpopularniejszym wśród hobbystów  standardem jest wyświetlacz oparty na sterowniku Hitachi HD44780. Tani jak barszcz wolny jak żółw ale frajdy daje co niemiara :) I dla tej frajdy spróbujmy  zasterować ten wyświetlacz za pomocą mikrokontrolera PIC.

W tym mini-projekciku skorzystam z wyświetlacza 4x16 i 16-bitowego mikrokontrolera PIC24HJ128GP502 .

O ile w świecie napięć 3.3V królują wyświetlacze graficzne gdzie nie ma jednego słusznego standardu a różnorodność sterowników może przyprawić o ból głowy o tyle standard HD44780 zadomowił się w świecie 5 V.
Wydaje się , że taki mariaż wyświetlacza +5V i mikrokontrolera zasilanego +3.3 V może nam spowodować jakiś wybuch nuklearny. W praktyce jednak okazuje się, że nie ma z tym żadnego problemu a współpraca układa się idealnie. Oczywiście w takim układzie obawa jest o mikrokontroler zasilany z niższego napięcia ale nawet w przypadku podania +5V na wejście mikrokontrolera (jakimś nie zamierzonym cudem)  nie zjaramy go :) Dlaczego ?? ano dlatego , że wspaniali konstruktorzy PIC-ów przystosowali kilka (7 szt w PIC24HJ128GP502) wejść I/O do przyjęcia na klatę +5V. Ale i tak w naszym mini-projekciku wejścia mikrokontrolera nie będą musiały nadstawiać tej klaty dla +5V.  Jedyną niedogodnością prezentowanego rozwiązania jest konieczność zastosowania dwóch oddzielnych torów zasilania +5V i 3.3V.

W linkach poniżej artykułu jest wyczerpująca ilość informacji technicznych o HD44780.
Opis wyprowadzeń wyświetlacza HD44780 :

  
Przyjmuję następujące założenia do projektu :
 • wyświetlacz HD44780, 4x16 znaków,
 • tryb sterowania (magistrala) - 4 bity,
 • R/W nie wykorzystany (podłączamy do masy) 
 •     ---> RB11
 • RS    --> RB10
 • DB4 --> RB9
 • DB5 --> RB8
 • DB6 --> RB7
 • DB7 --> RB6
 • mikrokontroler PIC 16-bitowy - PIC24HJ128GP502 : zegar wewnętrzny ok.40 MHz. 

Wszystkie zastosowane w projekcie piny mikrokontrolera czyli od RB6 do RB11+5V tolerant, ale jak wspominałem ta właściwość będzie nam zbędna. Wyświetlacz będzie pracował na swoim zasilaniu +5V a mikrokontroler na swoim +3.3V. Sygnały podawane z mikrokontrolera na wyświetlacz będą w logice +3.3 V. Wyświetlacz nie wysyła w stronę mikrokontrolera żadnych poziomów napięciowych.

Po krótce o liniach sterujących E i RS.
Linia E służy do sterowania nazwijmy to drzwiami przez , które wchodzą do wyświetlacza dane (obojętnie czy są to same dane czy rozkazy). Jeśli drzwi są zamknięte czyli E=0 (stan niski) to dane przez zamknięte drzwi nie wejdą. Jeśli natomiast kopniemy w drzwi z buta czyli na E podamy stan wysoki E=1 to drzwi się otworzą i dane obojętnie czy to rozkazy czy nie zostaną przyjęte przez wyświetlacz . Dobrym zwyczajem jest aby drzwi po otwarciu zamknąć, dlatego po każdym bucie E=1 i wysłaniu danych zamykamy drzwi czyli E=0. W rzeczywistości dane zostaną przyjęte na opadającym zboczu sygnały czyli z E=1 na E=0.

Linia RS to taki selektor wyboru (lub inaczej wajha do przełączania toru na lewo i na prawo). W HD44780 mamy dwa główne rejestry (tory) , rejestr rozkazów i rejestr danych. RS=0 przełącza nam wajhę i wskazuje na rejestr rozkazów a RS=1 wskazuje na rejestr danych.

Schemat połączeń :


Na wykresie dioda LED1 nie jest potrzebna do projektu narysowana z rozpędu :)

Ja do budowy projektu użyłem dwóch standardowych płytek stykowych i jednego chińskiego zasilacza do płytek za ok.6 zł :), który ma dwa tory zasilania +5V i +3.3 V co pokrywa nam zapotrzebowanie na zasilanie w projekcie. Masy wewnątrz zasilacza są połączone z dwóch torów. Warto jednak rozejrzeć się za jakimiś nie chińskimi zasilaczami parafrazując przysłowie ludowe tanie zasilacze psy jedzą. Mając porządne zasilanie odpada wiele problemów w uruchamianych projektach.
Podstawową czynnością wstępną jest inicjalizacja wyświetlacza i tutaj najłatwiej jest się wyłożyć w szczególności jak pominiemy jakiegoś wymaganego delay-a. W/g mnie najłatwiej sprawdzić czy wyświetlacz się zainicjalizował poprzez ustawienie w rejestrze rozkazów trybu wyświetlania migającego kursora. Jeśli zobaczymy migający kursor to znaczy , że wyświetlacz jest zainicjalizowany do pracy.
Poniżej oficjalny obrazek na temat inicjalizacji wyświetlacza HD44780.
Pozdrawiam
picmajster.blog@gmail.com


*****************************************LINKI**********************************************

Link z tutorialem o sterowaniu HD44780 bardzo fajny :

Link z LCD Simulatorem :

Link z animacją efektów :

Link z blogiem o HD44780

Artykuł z Elektroniki Praktycznej


Kod programu :
***********************************main.c*****************************************

 1 #include <xc.h> /* wykrywa rodzaj procka i includuje odpowiedni plik nagłówkowy "p24HJ128GP502.h"*/
 2 #include <stdio.h>
 3 #include <stdlib.h>
 4 #include <stdint.h> /*dyrektywy uint8_t itp*/
 5 
 6 #define FCY 40000000UL /* podajemy wartość ustawionego zegara (40 MHz), ważne 
 7 aby przed includowaniem <libpic30.h>, potrzebne to jest do wyliczania delay-i*/
 8 #include <libpic30.h> // biblioteka dająca dostęp do delay-i.
 9 #include "lcd.h"
10 
11 #pragma config JTAGEN = OFF
12 #pragma config FWDTEN = OFF 
13 #pragma config FNOSC = FRC // FOSCSEL-->FNOSC=0b000 (Fast RC Oscillator (FRC))
14 #pragma config FCKSM = CSECMD //FOSC-->FCKSM=0b01 - włącz zegar
15 #pragma config OSCIOFNC = OFF //FOSC-->OSCIOFNC=1 - Fcy będzie na pinie OSCO
16 
17 char napis1[] = "Kocham Monik""\x01"; /* "\x01" to zapis kodu ASCII dla zdefiniowanej
18 literki "ę". Dla własnych znaków mamy zarezerwowane kody ASCII od 0 do 7,
19 przyczym aby używać podanego sposobu wstawiania własnych znaków w stringa nie możemy 
20 używać kodu ASCI 0*/
21 
22 int main(void) {
23 
24    PLLFBD = 41 ; //M=43 (0 bit to 2 stąd 41 = 43 patrz w rejestrze), tutaj 3.685 x 43 = 158.455MHz
25    CLKDIVbits.PLLPRE=0 ; //N1=2, tutaj 7.37 MHz / 2 = 3.685 MHz
26    CLKDIVbits.PLLPOST=0 ; //N2=2, tutaj 158.455 MHz / 2 = 79.2275 MHz (Fosc)
27  
28    __builtin_write_OSCCONH(0x01); //tutaj argumentem jest wartość z NOSC
29    __builtin_write_OSCCONL(0x01);
30    while(OSCCONbits.COSC !=0b001);
31    while(OSCCONbits.LOCK !=1) {};
32     
33   PMD1bits.AD1MD=1;    //wyłączamy ADC
34   AD1PCFGL = 0x1E3F;   //wyłączenie linii analogowych(wszystkie linie cyfrowe)
35                     
36   WlaczLCD();       //inicjalizacja wyświetlacza LCD
37   WpiszSwojeZnaki();   //wpisz do CGRAM-u definicję znaku "ę"
38   UstawKursorLCD(2,2);  //wiersz 2, kolumna 2
39   WyswietlLCD(napis1);  //wyświetl napis z tablicy napis1[]
40    
41   while(1)
42    {
43      /*Główna Pętla Programu*/
44  
45    }
46     
47   return 0;
48 }
49 
****************************************lcd.h*************************************
 2 #ifndef LCD_H
 3 #define LCD_H
 4 
 5 /*_TRISB6 --> TRISBbits.TRISB6*/
 6 #define TRIS_RS_LCD  _TRISB11
 7 #define TRIS_EN_LCD  _TRISB10
 8 #define TRIS_DB4_LCD _TRISB9
 9 #define TRIS_DB5_LCD _TRISB8
10 #define TRIS_DB6_LCD _TRISB7
11 #define TRIS_DB7_LCD _TRISB6
12 /*_RB6 --> PORTBbits.RB6*/
13 #define RS_LCD  _RB11
14 #define EN_LCD  _RB10
15 #define DB4_LCD _RB9
16 #define DB5_LCD _RB8
17 #define DB6_LCD _RB7
18 #define DB7_LCD _RB6
19 
20 /* przyporządkowanie adresów pamięci DD-RAM do pól wyświetlacza*/
21 /*Uwaga dla wyświetlacza 4x20 [0x00,0x40,0x14,0x54*/
22 #define LCD_Line1 0x00 /*adres 1 znaku 1 wiersza */
23 #define LCD_Line2 0x40 /*adres 1 znaku 2 wiersza */
24 #define LCD_Line3 0x10 /*adres 1 znaku 3 wiersza */
25 #define LCD_Line4 0x50 /*adres 1 znaku 4 wiersza */
26 
27 void Wyslij_do_LCD(unsigned char bajt);
28 void CzyscLCD();
29 void WlaczLCD();
30 void WyswietlLCD(char *napis);
31 void UstawKursorLCD(uint8_t y, uint8_t x);
32 void WpiszSwojeZnaki(void);
33 
34 #endif /* LCD_H */

***************************************lcd.c*************************************
 1 #include "xc.h" /*wykrywa rodzaj procka i includuje odpowiedni plik nagłówkowy "p24HJ128GP502.h"*/
 3 #include <stdio.h>
 4 #include <stdlib.h>
 5 #include <stdint.h> /*dyrektywy uint8_t itp*/
 6 #include "../string.h"
 7 #define FCY 40000000UL /* podajemy wartość ustawionego zegara (40 MHz), ważne 
 8 aby przed includowaniem <libpic30.h>, potrzebne to jest do wyliczania delay-i*/
 9 #include <libpic30.h> // biblioteka dająca dostęp do delay-i.
 10 #include "lcd.h"
 11 /*deklaracje funkcji*/
 12 void Wyslij_do_LCD(unsigned char bajt);
 13 void CzyscLCD();
 14 void WlaczLCD();
 15 void WyswietlLCD(char *napis);
 16 void UstawKursorLCD(uint8_t y, uint8_t x);
 17 void WpiszSwojeZnaki(void);
 18 /*definicje funkcji*/
 19 void Wyslij_do_LCD(unsigned char bajt)
 20 {
 21     /*ustaw linię EN, przed wysyłką danych*/
 22 
 23   EN_LCD = 1;
 24     /*wysłanie 4 najstarszych bitów danych*/
 25     if(bajt & 0x80) DB7_LCD = 1; else DB7_LCD = 0;
 26     if(bajt & 0x40) DB6_LCD = 1; else DB6_LCD = 0;
 27     if(bajt & 0x20) DB5_LCD = 1; else DB5_LCD = 0;
 28     if(bajt & 0x10) DB4_LCD = 1; else DB4_LCD = 0;
 29     __delay_us(1);
 30     /*potwierdzenie wysłania danych (opadającym zboczem EN)*/
 31     EN_LCD = 0;
 32         
 33     /*ustawienie EN*/
 34     __delay_us(1);
 35   EN_LCD = 1;
 36     /*wysłanie 4 najmłodszych bitów danych*/    
 37     if(bajt & 0x08) DB7_LCD = 1; else DB7_LCD = 0;
 38     if(bajt & 0x04) DB6_LCD = 1; else DB6_LCD = 0;
 39     if(bajt & 0x02) DB5_LCD = 1; else DB5_LCD = 0;
 40     if(bajt & 0x01) DB4_LCD = 1; else DB4_LCD = 0;
 41     __delay_us(1);
 42     /*potwierdź wysyłkę danych opadającym zboczem EN*/
 43     EN_LCD = 0;
 44 
 45     __delay_us(37);
 46   
 47 }    
 48 
 49 void CzyscLCD()
 50 {
 51     RS_LCD = 0;
 52     Wyslij_do_LCD(1);
 53     RS_LCD = 1;
 54     /*czekaj minimum 1.64 ms*/
 55     __delay_ms(2);
 56 } 
 57 
 58 void WlaczLCD()
 59 {
 60     /*ustawienie kierunku wyjściowego linii podłączonych do LCD*/
 61     TRIS_RS_LCD = 0;
 62     TRIS_EN_LCD = 0;
 63     TRIS_DB7_LCD = 0;
 64     TRIS_DB6_LCD = 0;
 65     TRIS_DB5_LCD = 0;
 66     TRIS_DB4_LCD = 0;
 67 
 68     /*zerowanie linii*/
 69     RS_LCD = 0; /*wskazuje na rejestr rozkazów*/
 70     EN_LCD = 0;
 71     DB7_LCD = 0;
 72     DB6_LCD = 0;
 73     DB5_LCD = 0;
 74     DB4_LCD = 0;
 75 
 76   /*Start Inicjalizacji HD44780*/
 77   /*zaczekaj co najmniej 45 ms na ustabilizowanie się napięcia*/
 78   __delay_ms(45);
 79   
 80   /*powtórz 3 x sekwencję startową 0011 (hex 0x30 i wpisz ją do rejestru rozkazów */
 81   /*(RS=0 ustawione przy zerowaniu linii)*/
 82  
 83   /*ustaw linię EN, przed wysyłką danych*/
 84     EN_LCD = 1;
 85     /*załaduj sekwencję startową 0011*/
 86     DB7_LCD = 0;
 87     DB6_LCD = 0;
 88     DB5_LCD = 1;
 89     DB4_LCD = 1;
 90     
 91     __delay_us(1);
 92     /*potwierdź wysyłkę danych opadającym zboczem EN*/
 93     EN_LCD = 0;
 94     /*zaczekaj co najmniej minimum 4.1 ms*/
 95     __delay_ms(4.1);
 96  
 97     /*ustaw linię EN, przed wysyłką danych*/
 98     EN_LCD = 1;
 99   /*załaduj sekwencję startową 0011*/
100     __delay_us(1);
101     /*potwierdź wysyłkę danych opadającym zboczem EN*/
102     EN_LCD = 0;
103     /*zaczekaj 100 us*/
104     __delay_us(100);
105   
106   /*ustaw linię EN, przed wysyłką danych*/
107     EN_LCD = 1;
108     /*załaduj sekwencję startową 0011*/
109     __delay_us(1);
110     /*potwierdź wysyłkę danych opadającym zboczem EN*/
111     EN_LCD = 0;
112     /*zaczekaj 100 us*/
113     __delay_us(100);
114     
115  /* *********************Koniec Inicjalizacji HD44780***************** */
116   
117  /* ***********************Start ustawień HD44780 ******************** */  
118   /*ustaw parametry wyświetlacza, wysłanie słowa operacyjnego do rejestru rozkazów, RS na 0
119   bit 7 = 0 (musi być 0)
120   bit 6 = 0 (musi być 0)
121   bit 5 = 1 (musi być 1)
122   bit 4 = 0 (słowo danych i interfejs ma 4 bity)
123   bit 3 = 1 (2 wiersze znaków)
124   bit 2 = 0 (matryca 5x8 pikseli)
125   bit 1 = 0 (bez znaczenia)
126   bit 0 = 0 (bez znaczenia) */
127   /*Uwaga po każdym użyciu RS = 0 (wybór rejestru rozkazów), ustawiamy RS = 1*/
128   /*(rejestr danych)*/
129   
130   RS_LCD = 0; /*stan niski na linię RS, wybieramy rejestr instrukcji*/
131   Wyslij_do_LCD(0b00101000);//wysyłamy instrukcję do rejestru rozkazów
132   RS_LCD = 1; /*przełącz na rejestr danych */  
133     
134   /*włącz/wyłącz wyświetlacz, wysłanie słowa operacyjnego, RS na 0
135   bit 7 = 0 (musi być 0)
136   bit 6 = 0 (musi być 0)
137   bit 5 = 0 (musi być 0)
138   bit 4 = 0 (musi być 0)
139   bit 3 = 1 (musi być 1)
140   bit 2 = 1 (wyświetlacz włączony)
141   bit 1 = 0 (kursor wyłaczony)
142   bit 0 = 0 (migotanie kursora wyłączone) */
143     
144   RS_LCD = 0; /*stan niski na linię RS, wybieramy rejestr instrukcji*/
145   Wyslij_do_LCD(0b00001100);//wysyłamy instrukcję do rejestru rozkazów
146   RS_LCD = 1;   /*przełącz na rejestr danych */ 
147   
148   CzyscLCD();
149    
150   /*ustaw tryb pracy wyświetlacza
151   bit 7 = 0 (musi być 0)
152   bit 6 = 0 (musi być 0)
153   bit 5 = 0 (musi być 0)
154   bit 4 = 0 (musi być 0)
155   bit 3 = 0 (musi być 0)
156   bit 2 = 1 (musi być 1)
157   bit 1 = 1 (inkremetacja)
158   bit 0 = 0 (wpis znaku od lewej) */
159   
160   RS_LCD = 0; /*stan niski na linię RS, wybieramy rejestr instrukcji*/
161   Wyslij_do_LCD(0b00000110);/*wysyłamy instrukcję do rejestru rozkazów*/
162   RS_LCD = 1; /*przełącz na rejestr danych */  
163    
164 /*Koniec inicjalizacji i ustawień wyświetlacza HD44780*/   
165 }
166 
167 void WyswietlLCD(char *napis)
168 {
169   while(*napis){
170   Wyslij_do_LCD(*napis++);
171   }
172     
173 }
174 
175 void UstawKursorLCD(uint8_t y, uint8_t x)
176 {
177     uint8_t n ;
178   /*y (wiersze) = 1 do 4*/
179   /*x (kolumna) = 1 do 16*/
180   /*ustal adres początku znaku w wierszu*/
181     switch(y)
182   {
183     case 1: y = LCD_Line1 ;break;
184     case 2: y = LCD_Line2 ;break;
185     case 3: y = LCD_Line3 ;break;
186     case 4: y = LCD_Line4 ;break;
187   
188   }
189   /*ustal nowy adres pamięci DD RAM*/
190     /*ustaw bajt do Set DDRAM adres*/
191   /* x odejmujemy jeden aby przekonwertować z 0-15 na 1-16 */
192     n = 0b10000000 + y + (x-1) ;
193     
194     /*wyślij rozkaz ustawienia nowego adresu DD RAM*/
195     RS_LCD = 0; /*stan niski na linię RS, wybieramy rejestr instrukcji*/
196     Wyslij_do_LCD(n);
197     RS_LCD = 1; /*przełącz na rejestr danych */ 
198 }
199 
200 void WpiszSwojeZnaki(void) {
201   /*definicja własnych znaków maks 8 szt*/
202   char znak1[]= {0,0,14,17,31,16,14,2}; /* definicja literki ę */
203   int i; 
204   /* adresy początku definicji znaku to wielokrotność osmiu DEC(0,8,16,24,32,40,48,56)
205   * ale uwaga ważne ! adresy kodowane są na 6 młodszych bitach dwa najstarsze bity
206   * to zawsze 01 (01AAAAAA-gdzie A adres).Uwzględniając wartość całego bajtu
207   * adresy początku będą wyglądać tak HEX(0x40,0x48,0x50,0x58,0x60,0x68,0x70,0x78)
208   * Aby wpisać do pamięci wyświetlacza zdefiniowany znak należy najpierw wysłać 
209   * do rejestru rozkazów (RS na 0) adres początku definicji znaku 
210   * a w drugim kroku wysyłamy 8 x bajt (tablicę) definjujący obraz znaku*/
211   
212   RS_LCD = 0 ;/*stan niski na linię RS, wybieramy rejestr instrukcji*/
213   /*wysyłamy instrukcję do rejestru rozkazów (ustaw adres początkowy w CGRAM 
214    na nasz znak w tym przypadku znak na pozycji drugiej) */
215   Wyslij_do_LCD(0x48);/*wysyłamy instrukcję do rejestru rozkazów 
216   (ustaw adres początkowy w CGRAM na nasz znak w tym przypadku znak na pozycji drugiej) */
217   
218   RS_LCD = 1 ;/*stan wysoki na linię RS, wybieramy rejestr danych*/
219   /*wysyłamy 8 x bajt zdefiniowanego w tablicy znak1[] znaku*/
220   for(i=0;i<=7;i++)
221   {
222    Wyslij_do_LCD(znak1[i]);
223   }
224  
225   RS_LCD = 0 ;/*stan niski na linię RS, wybieramy rejestr instrukcji*/
226   /*ustawiamy adres DDRAM na pierwszy znak w pierwszej linii, nie zapomnijmy
227   o tym ponieważ inaczej zostaniemy w pamięci CGRAM*/
228   Wyslij_do_LCD(0x80);
229 } 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz